Home

In de site kop ziet u de kop van de Moeder Begroting het instrument om uw bouwproject financieel en uitvoeringstechnisch te controleren 

De Moeder Begroting

DE AANNEMER GEBRUIKT DE MOEDER BEGROTING OM ZIJN KOSTPRIJS VAN UW WONING TE BEREKENEN

Het gebruik van de Moeder Begroting door de aannemer

U ALS BOUWHEER OPDRACHTGEVER HEEFT DIT INSTRUMENT NIET WAT BETEKEND DAT U NOOIT IN STAAT BENT OM TOT IN DETAIL MEE TE KIJKEN HOE DE AANNEMER U BOUWPRIJS HEEFT SAMENGESTELD EN MET WELKE MATERIALEN EN TECHNIEKEN EN WELK MATERIEEL HIJ INZET EN HOE HIJ ZIJN EIGEN WINSTMARGES BEPAALD EN IN VELE GEVALLEN NODELOOS VERHOOGD.

DE AANNEMER HEEFT DE KEUZE OM SOCIAAL ECONOMISCH OF HET MARKTWERKING MODEL TE GEBRUIKEN MAAR HIJ WEET DAT HIJ BEIDE NODIG HEEFT, ZIE HIER ONDER

Sociale economisch

Daar worden de prijzen volgens sociaal economisch principes berekend zoals, bij uw salaris berekening. Die worden namelijk wel volgens het sociaal economisch verantwoord rekenmodel berekend. De winstmarges die worden ook met het sociaal economisch model berekend vanaf 15% tot maximaal 30% Exclusief alle bedrijf en investeringskosten. 

Marktwerking

Daar zijn de prijzen gebaseerd op vraag en aanbod in de sector waar u wilt kopen. In de huizenmarkt is dus een veel grotere vraag dan dat er aanbod is. De winstmarges in dit rekenmodel zijn veel hoger 50% tot 150%. Exclusief alle bedrijf en investeringskosten. Niet onlogisch dat bouwen en wonen steeds meer onbetaalbaar worden.

Het verschil tussen beide rekenmethodes is het berekenen van de winstmarges

STEL DAT U OVER HETZELFDE INSTRUMENT ZOU BESCHIKKEN ZOU U DAN MEER RESULTATEN KUNNEN BEHALEN OM U BOUWPRIJS TE TEMPEREN

ZEKER WETEN U EEN GELIJKWAARD INSTRUMENT MAAR VOOR U IS DIT EEN GEGARANDEERD EN BETER  EN NOG WAARDEVOLLER INSTRUMENT. U KUNT TOT OP DE MILLIMETER NAUWKEURIG MEE KIJKEN MAAR VOORAL MEE REKENEN. HOE DE AANNEMER ZIJN PRIJS EN WINSTMARGES HEEFT OPGEBOUWD EN/OF HEEFT VERBORGEN. DAAR ZIT NU VOOR U DE GROTE WINST. U HEEFT NU EEN CHECKLIST EEN CONTROLE INSTRUMENT OM TOT IN HET KLEINSTE DETAIL MET DE AANNEMER TE ONDERHANDELEN. 

Zijn prijs heeft voor u geen geheimen meer

Nadeel! om met de moederbegroting te kunnen onderhandelen moet u het aankopen

De offerte van de aannemers is gratis. 

Het nadeel aan deze gratis offerte is je kunt er geen zuivere inhoudelijke onderhandelen mee opstarten. Wegens gebrek aan gegevens en juiste informatie

U heeft in deze situatie eigenlijk maar twee mogelijkheden. U neemt de goedkoopste offerte de marge die u misschien kunt onderhandelen is misschien 2 % Korting. 

U kiest voor een duurdere offerte omdat die inzichtelijker is en daarom eerlijker bij u als leek overkomt. En die geeft u naar enig onderhandelen misschien 5 % korting. 

Belangrijk is hier over welk bedrag geeft de aannemer korting. 

Het gemiddelde huis kost inclusief btw 235.000€ dat is zonder btw 195.883.33€. 

Voorbeeld

De aannemer is bereid om over de aankoop van de materialen korting te geven hij zegt de materialen kosten zijn 55.000€ a 2% is 1100€ of 5% is 2750€.

Dit zijn toch een aardig bedragen, zeker als u niet beter zou weten?  

De prijs die u betaald voor de moederbegroting zit stukken lager dan de maximale 2750€ korting die u misschien kunt uitonderhandelen

Maar uw onderhandel winst met de moederbegroting zal aanmerkelijk hoger uitkomen

We willen en zijn eerlijk tegen u

Dus zeggen we u, dat u zelden of nooit uw huis kunt inkopen voor de sociaal economische prijs.

Maar wel dat u uw huis kunt inkopen voor 5% a 15% boven de sociaal economische prijs

En dan lopen de kortingen al snel op van 10.00€ tot 19.500€ en meer  

Laten we wederom eerlijk zijn dit zijn toch wel iets betere bedrage