Hoe werkt ons brein

Wie bent u

Wie bent u

Wie bent u?

Voor sommige is dat ogenschijnlijk gemakkelijk te beantwoorden, maar is dat werkelijk zo?

  • Maar zien andere mensen dat ook zo?
  • Of heeft u juist bewust op dit gebied een blinde vlek?

Uit mijn werkervaringen als leidinggevende en leider gedurende 35 jaar, weet ik dat dit een heel moeilijk onderwerp is en zeker om het bespreekbaar te maken.

Maar ik en u weten ook, als u met mensen movet samenzijn of moet samenwerken of u dat nu leuk vindt of niet, dan wilt u tenminste enigszins weten en liefst zo zuiver mogelijk, wie die ander nu precies is. Zelfs als u de vrije keuze hebt is deze drang nog aanwezig. Op dat ogenblik is ook de tijd gekomen om te kiezen! met wie u wel of niet wil omgaan en/of samenwerken. Maar vaker is dit een gedwongen proces ,zeker in een werksetting.

Deze specifieke vraag !

Alleen al kan bij vele mensen een enorme blokkade of scepticisme opwerpen.

De vraag is natuurlijk maar waarom?.

Zelfs bij u goede en/of beste vrienden en zeker bij familie en kinderen is dit vaak nog een hekel onderwerp. Wat men bij voorkeur graag uit de weg gaat.

Maar de vraag is natuurlijk waarom we zo reageren, en wie we onbewust meeslepen, in die voor u specifieke manier van reageren op deze voor u blijkbaar kwetsbare vraag!. Zijn dat uw, familie, vrienden, buren, uw eigen kinderen, uw medewerkers, instanties en organisaties.Deze groepen mensen willen dit simpelweg graag weten omdat ze meestal ook de angst hebben, ondanks dat ze u goed kennen om toch door u gekwetst beledigd en of nodeloos beschadigd te worden.Of in het aller slechte geval gewoon met open ogen bedonderd worden.In ieder geval een legitieme reden om toch even een moment kritisch te zijn? Deze vraag kunt u natuurlijk alleen zelf met zekerheid beantwoorden. Maar een ding is zeker het werkt altijd naar twee kanten, want de medaille heeft immers twee kanten. In dit geval de andere partij. Zoals alles in ons leven positief of negatieve is.

Als u de pagina over mijn persoonlijke carrière leest dan kunt u zich misschien voorstellen dat ik daar dagelijks veel en noodzakelijk mee bezig was.

Werken met multidisciplinaire teams

Want als bouwkundige in een leidinggevende positie kom je met vele mensen van schillende culturele achtergronden en tradities, en dozijnen van verschillende beroepen in aanraking, met ieder vaak hun eigen ingewikkelde communicatie systemen. Die bovendien ieder hun eigen specifieke manier van communiceren hebben (vakjargon). Zowel verbaal als non-verbaal.

  • En nog belangrijker uw cliënten, want welke medewerkers stuur ik naar welke cliënt een vaak te vergeten vraag?

Mijn horecatijd heeft daarin een belangrijke rol gespeeld , en zeker niet te vergeten de tijd dat ik in de psychiatrie werkte. over mijn persoonlijke carrière

En juist de grote aantallen mensen vormen regelmatig een barrière om een goede inschatting te maken. Over wie zijn deze mensen.

Want wie bent u nu eigenlijk 

Dit niet goed genoeg weten en ook als parate kennis bezitten vormt een behoorlijk groot risico!!! Zeker als u achteraf moet constateren dat uw benadering naar de mens van dat moment, totaal verkeerd is geweest.  Met alle gevolgen van dien. Een moeizaam opgebouwde relatie staat op die momenten onder hoogspanning, en is misschien voor een groot stuk ook onherstelbaar beschadigd, althans in de meeste gevallen.Dit soort zaken vereist dus altijd een goede voorbereiding.

En andere vraag is, is dit een realiteit waarmee u moet leren leven, als we naar de politiek kijken dan zou je haast denken van wel, of daarom juist niet. Dat was de vraag waar ik persoonlijk in ieder geval mee worstelde.(misschien u nu ook!).

Tot het moment dat ik besefte,

Zo wil ik niet met mijn medemens en medewerkers omgaan, ik moet en zal een instrument ontwikkelen waardoor ik meer zicht/inzicht krijg over die diverse ontmoetingen en soms ook confrontaties en conflicten in mijn dagelijks leven met deze totaal verschillende bekende en onbekende mensen. Zonder onbewust of nog erger bewust beschadigend te zijn tegen deze mensen. Simpelweg omdat ik daar geen energie/tijd in heb gestoken om dit beter te kunnen voorkomen. Helaas kun je dit alleen in de praktijk en door het in praktijk brengen goed leren. De skills card is goed start instrument, eenvoudig, goed en ook flexibel om daar het overzicht in te behouden en indien nodig om terug te kijken.

Ik heb daarvoor uiteindelijk een snel en goed werkend instrument voor kunnen ontwikkelen, waardoor ik in staat was in enkele minuten zoveel te weten te komen over al deze mensen simpelweg door gewoon goed de lichaamstaal en houdingen te observeren, zonder direct pijnlijke vragen te stellen aan mensen, en ze zo te vrijwaren van het nodeloos beschadigen door mij, simpelweg door mijn gebrek aan kennis op dit gebied.

Ik constateerde op die momenten ook regelmatig dat mensen, niet goed begrepen waarom ik de vinger kon leggen op hun situatie en hun manier van reageren en zelfs hun acties kon herkennen die deze mensen vaak impulsief wilde ondernemen. Waar ze soms zelf het antwoord nog niet echt op wisten. (de bekende blinde vlek). Wat u in feite doet is aantekeningen maken van de situatie waar u gezamenlijk in aanwezig bent. Zo ontstaat er een vorm van een profielschets van deze mensen wat natuurlijk zondermeer erg waardevol is als samenwerkende partij.

Wat mij deed beseffen dat ik iets waardevols had gecreëerd. Maar voor mij nog belangrijker ik kon het in iedere situatie inzetten en het dus op ieder moment of nog belangrijker op een later moment, als harde en waardevolle informatie gebruiken in de onderhandelingen met deze mensen.En het koste mij ook bijna geen tijd en op termijn had ik een behoorlijk archief van deze mensen en hun handelen in bepaalde situaties en de situatie zelf.

Sommige mensen worden sceptisch als ze zien en merken wat dit instrument aan inzichten geeft. Maar waarom eigenlijk! Is dit angst of kwetsbaarheid.

Mijn visie is, dat ik niemand nodeloos wil beschadigen en of beledigen of hun privacy wil schenden, want dat is volgens mij nu juist niet erg respectvol.

Ik ben namelijk van huis uit opgevoed met de volgende visie, dat je in iedere communicatie de inhoud en relatie moet kunnen scheiden dus tijdelijk je emoties niet laten meewegen in de gesprekken en/of onderhandelingen.(anders is chaos nooit ver weg).

Maar het is natuurlijk aan u om te beoordelen wat u daarvan vindt, en of u het wilt gebruiken en bij wie.

Ik heb dit instrument jarenlang succesvol kunnen en mogen gebruiken van en met mijn medewerkers.

Download (PDF, 25KB)

Dit is een ingevuld PDF exemplaar met een link naar de situatie, welke u natuurlijk nu niet kunt gebruiken.

De privacy is hiermee nu voor dit moment gewaarborgd, noodzakelijk om beschadigingen van buitenaf te blokkeren.

Waarom dit instrument zo krachtig is als ik beweer. Dat kunt uzelf achterhalen door het instrument eens grondig te bestuderen. Dan ben ik er zeker van, dat u daar zeker al enkele antwoorden voor zult vinden.Wat ik natuurlijk graag wil horen, ik wil namelijk heel graag de interactie met u aangaan over het gebruik van dit instrument. Dus voel u vrij om te reageren b.v.b. hartelijk dank.

Liefst ook, de positieve evenals de negatieve kanten, gezien vanuit uw beeldvorming. Weet u nog iedere situatie heeft twee zijden. Dit kan mij helpen om het instrument steeds te kunnen optimaliseren, zodat ik u nog beter van dienst kan zijn.

Nog even dit U maakt natuurlijk de keuze welke zijde van de medaille u kiest of verkiest. (de positieve of de negatieve kant)

Als laatste

Ik ga u in de komende tijd alle items in praktische zin toelichten, die in dit instrument/formulier zijn verwerkt of opgenomen. Daarna gaat ik samen met u op reis, naar nog meer verdieping in deze onderwerpen als u dat wilt natuurlijk. Zal dit via Blab doen, omdat daar de mogelijk bestaat om dit als privé forum te gebruiken met 4 personen aan de virtuele tafel waar u zelf een stoel kunt reserveren voor een onderwerp wat u interesseert, om de interactie aan te gaan met overige geïnteresseerde. Of via Periscope, omdat daar dan weer de mogelijkheid bestaat dit kun doen in een open een of een privé gesprekken. Wat zeker voor veel mensen een extra veiligheidsgevoel geeft. En de opnames kunnen we dan in overleg via You-Tube delen, en in sommige gevallen op mijn site. Zo kunnen we aan andere laten zien hoe niet agressief eigen leiderschap werkt.(Als u dit wilt volgen op deze media laat dan hier beneden uw gegevens achter).

U ontvangt dan tevens een blanco skilscard PDF formulier

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Nog even dit, ik ben niet uit op het verzamelen van zoveel mogelijk Email adressen. Maar wel naar mensen die beseffen dat een andere vorm van leren communiceren en visie ontwikkelen grote voordelen kan hebben. En juist vanwege het respect voor ieder mens om uw eigen leiderschapskwaliteiten en communicatie systeem op totaal ander en hoger en respectvoller niveau te brengen. Zeker een aanrader, als u de skillscard beroepsmatig wilt inzetten. Maar dan moet u natuurlijk wel eerst weten wie uzelf bent en in welke situaties oefenen dus.

De skillscard is en blijft een persoonlijk ontwikkelingsinstrument.

Lees nogmaals de pagina over mijn persoonlijke carrière

Op uw succes, Thijmen.

Summary
Wie bent u
Article Name
Wie bent u
Description
Wie bent u die vraag kunt u alleen beantwoorden.
Author
Publisher Name
Pouligerin
Publisher Logo

You may also like...

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

Translate »